【Emily】金像獎首設口述影像 視障者感受盛事

    Loading

    現場口述影像絕對唔易,事前3名口述影像員要準備好多工夫,仲要考臨場反應。彭晴喺facebook分享當晚感受嘅時候就話「難做」,因為除咗睇過開幕播片、補頒上屆獎項綵排之外,其他乜都冇睇過,講笑話「好在有人幫手認嘉賓」。佢又話嘉賓衣著好難形容,例如周秀娜件衫「望住就真係詞窮都形容唔到嗰種性感」。

    新闻来源:明报