【Emily】報業公會獎特首主禮 明報9獎 李家超話每日睇報紙 散墨味愛實感

Loading

頒獎禮喺金鐘某酒店宴會廳舉行,由特首李家超做主禮嘉賓,入場前佢就同報業公會主席郭艷明喺場外欣賞得獎作品,李話報紙排版主要係圖片,文字少所以要精練,又讚特寫組攝影得獎作品真實,構圖有對比。

李家超致辭時形容,每日睇報紙已係佢生活一部分,好欣賞各大報館嘅精美排版,又話每日翻開報紙感受到報紙散發嘅紙墨氣味,好享受報紙嘅實質感覺。

郭艷明致辭時話記得李家超講過新聞自由好似身分證咁,已經「袋咗落個袋」度,寄語業界喺創新嘅大氣候中堅守專業,喺改善或改變中尋求突破。

新闻来源:明报